Petycja

My niżej podpisani wzywamy polskiego ustawodawcę do ustanowienia takich przepisów prawa lub znowelizowania już istniejących, które przyspieszą i ograniczą trudności przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Polski. Wzywamy, aby działania te zostały podjęte niezwłocznie przez polski Parlament. W pełni popieramy działania i kierunki Inicjatywy TAK dla kanalizacji i wodociągów zmierzające do przedstawienia takich rozwiązań legislacyjnych, które przyspieszą budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Polsce.