Liczby

Liczba adresów/rodzin, które ciągle jeszcze czekają na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie Warszawy. Dzielnice m.st. Warszawy, w których mieszkańcy najbardziej oczekują na budowę kanalizacji i wodociągów. Jaki jest procent posiadających dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej w Warszawie.
Petycja

Jak wynika z danych MPWiK*:

– na 24 listopada 2022 roku dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma odpowiednio 98% i 93% osób zameldowanych w Warszawie, których nieruchomości podłączone są do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub mają możliwość podłączenia się do tych sieci.

– do 2030 roku na terenie Warszawy planuje się budowę sieci wodociągowej o długości 334,9 km oraz sieci kanalizacyjnej o długości 574,2 km.

Zgodnie z danymi podanymi przez Biuro Infrastruktury** dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  na terenie m.st. Warszawy dla mieszkańców zameldowanych, który w 2022 r. wynosił odpowiednio:

– dla sieci wodociągowej – 99,0%
– dla sieci kanalizacyjnej – 96,8%

Według danych posiadanych z Biura Infrastruktury, liczba punktów adresowych z budynkami mieszkalnymi bez dostępu do sieci kanalizacyjnej w poszczególnych dzielnicach przedstawia się następująco:

Dzielnica Ilość budynków
Bemowo 73
Białołęka 5076
Bielany 287
Mokotów 531
Ochota 4
Praga-Południe 19
Praga-Północ 5
Rembertów 505
Targówek 191
Ursus 55
Ursynów 888
Wawer 10984
Wesoła 416
Wilanów 1029
Włochy 269
Wola 6
SUMA: 20338

* pismo MPWiK w Warszawie z 30.11.2022
** pismo Biura Infrastruktury z 18.01.2023

Natomiast liczba punktów adresowych z budynkami mieszkalnymi bez dostępu do sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach przedstawia się następująco:

 

Dzielnica Ilość budynków
Bemowo 50
Białołęka 1363
Bielany 32
Mokotów 15
Ochota 6
Praga-Południe 18
Rembertów 1194
Targówek 7
Ursus 18
Ursynów 161
Wawer 3504
Wesoła 210
Wilanów 143
Włochy 32
Wola 6
SUMA: 6759

 

Szamba. Liczba  zbiorników bezodpływowych w latach 2019-2022 ( źródło danych: Burmistrzowie Dzielnic) [pismo z 21.07.2023]
Lp. Dzielnica zbiorniki bezodpływowe
2019 2020 2021 2022
1 Bemowo 214 202 175 176
2 Białołęka 5 037 4692 4767 4807
3 Bielany 164 145 145 167
4 Mokotów 576 541 591 787
5 Ochota 0 0 3 2
6 Praga Południe 85 96 115 117
7 Praga Północ * * 4 8
8 Rembertów 1 580 1580 1495 1476
9 Śródmieście 0 0 0 0
10 Targówek 257 272 777 751
11 Ursus 39 40 54 55
12 Ursynów 1 400 1338 1448 1440
13 Wawer 16 281 17703 16970 16289
14 Wesoła 1 324 1253 1181 1164
15 Wilanów 1 606 1630 1616 1570
16 Włochy 973 1056 998 994
17 Wola 104 80 80 71
18 Żoliborz 0 0 0 0
  razem 29640 30628 30419 29874
* – Burmistrz Dzielnicy nie przekazał danych nt. zbiorników bezodpływowych
**- Dane są zbierane po zakończeniu roku kalendarzowego za rok poprzedni ( I kw 2023r.)